Europeisk kvalitet

Alle våre oppblåsbare produkter produseres i Europa og leveres med høy kvalitet

  • Fd02f13 byggeplasstelt oppblåsbart
  • F3bdfa6 Party telt oppblåsbart
  • Ef4e0fc Produktkopi oppblåsbar 1
  • B4de0c0 scenetak oppblåsbart
  • 87c0ea8 hoppeslott oppblåsbart 2

Oppblåsbare byggtelt – hvordan vi sikrer kvaliteten

Kvalitet testing Utvelgelse og testing av materialer lite

Utvelgelse og testing av materialer

Alt starter med råvarene, kvaliteten på materialene som byggeteltene lages av. Vår fabrikk har godt utarbeidede og grundige rutiner for utvelgelse av materialer og testing av disse.

Oppblåsbare byggtelt

Det vil si at samme materialer, med samme kvalitet kjøpes av samme leverandør, før man tester hver og en forsendelse av materialene for å forsikre seg om at kvaliteten fortsatt er den samme. Dette er en viktig og avgjørende del av kvalitetssikringen. Sluttproduktet kan ikke bli bedre en på råvarene

Arbeidstegninger

Kvalitet testing arbeidstegninger lite 2

For å sikre byggteltenes kvalitet, levetid og egenskaper som motstandsdyktighet mot vind og snø, er arbeidet som foregår på tegnebrettet av avgjørende betydning. Vår fabrikk er en av Europas største med over 15 års erfaring med å lage store oppblåsbare konstruksjoner av høy kvalitet. Her er de tekniske tegnerne den kanskje viktigste ressursen.

En arbeidstegning kan sammenlignes med plantegninger en entreprenør trenger for å bygge et hus. Er tegning av dårlig kvalitet, vil huset også bli det. Våre dyktige tekniske tegnere har stor kunnskap på tegning og beregning av sluttprodukter som både har høy kvalitet

Utvikling og testing av produkt type

Byggtelt 9 levert med borrelasramme for skifting av logo budskap

Hver gang vi utvikler et nytt produkt, enten det er et byggtelt eller en oppblåsbar kirke, tegnes og testet produkttypen på fabrikken før det settes i ordinær produksjon. Ofte ser man på første test forbedringsmuligheter på sluttproduktet, disse blir da forbedret før en ny test produseres.

Først når man er 100 % fornøyd med produkttypen, settes dette inn i ordinær produksjon av produkter som kan leveres til våre kunder.

Testing av hvert produkt

Test sertifikat byggtelt lite

Selv om produkttype er har gjennomgått grundige tester før det settes i ordinær produksjon, gjennomgår hvert eneste oppblåsbare byggtelt en egen test og kvalitets kontroll før de sendes til kunden.

Dette gjelder alle produkter uansett hvor mange hundre enheter av akkurat samme type som har blitt produsert tidligere.

Med hvert byggtelt følger et test sertifikat som dokumenterer hvordan teltet har blitt testet og hvilken standard det er produsert etter.

Innholdet i testene vil variere avhengig av om det er et byggtelt, en 3-er fotball bane, hoppeslott, reklameportal eller andre produkter det gjelder, slik at testene vil være relevant for bruken av det konkrete produktet.

Produktutvalg oppblåsbare telt

Forside abeidstelt handverker. Port og vinduer lukket

Arbeidstelt håndverker

LuftTeltFabrikken

Bredde 3,5 m - Høyde 3 m

Les mer

Byggtelt 6 modul 9 meter 17

Byggtelt 6

LuftTeltFabrikken

Bredde 6 m - Høyde 3 m

Les mer

Forside og langside oppblasbart byggtelt 9

Byggtelt 9

LuftTeltFabrikken

Bredde 9 m - Høyde 4,5 m

Les mer

Arbeidstelt Plasthall oppblåsbare byggtelt 12

Byggtelt 12

LuftTeltFabrikken

Bredde 12 m - Høyde 6 m

Les mer