Europeisk kvalitet

Alle våre oppblåsbare produkter produseres i Europa og leveres med høy kvalitet

  • Fd02f13 byggeplasstelt oppblåsbart
  • F3bdfa6 Party telt oppblåsbart
  • Ef4e0fc Produktkopi oppblåsbar 1
  • B4de0c0 scenetak oppblåsbart
  • 87c0ea8 hoppeslott oppblåsbart 2

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Oppdatert: 19.10.2018

Denne erklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, behandler og lagrer dine personlige data i forbindelse med din bruk av luftdesign.no. Persondata er informasjon som angår et identifisert eller identifiserbart individ, for eksempel navn, e-postadresse og IP-adresse.

LUFTDESIGNFABRIKKEN AS er behandlingsansvarlig for personlig informasjon vi samler gjennom denne nettsiden.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår behandling av personopplysninger, eller hvis du vil utøve dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, her under personvernforordningen, send oss en epost til eddy@luftdesign.no.

Hva er personvern?

Personvernet skal beskytte mot misbruk av personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Denne loven skal verne privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. For mer informasjon om personvern, se www.datatilsynet.no .

Automatiske loggdata

Vi samler inn automatisk loggdata på våre nettsider. Denne informasjonen inkluderer blant annet: IP-adresse, tilgangsdata og -tider, maskinvare- og programvareinformasjon, enhetsinformasjon, informasjon om enhetshendelser og unike identifikatorer. Denne informasjonen er vanligvis ikke brukt eller lett tilgjengelig for oss, men kan oppsøkes og brukes til feilsøking og etterforskningsformål.

Data vi samler inn gjennom vår nettside

Vi bruker Google Analytics for å analysere trafikken på luftdesign.no. Vi bruker også digitale markedsføringsverktøy for å annonsere og å spore effektiviteten av annonser. Disse samler automatisk inn data.

Du kan lese mer om dette i seksjonen om informasjonskapsler.

Hvilke personopplysninger ber vi om?

Ved utfylling av kontaktskjema ber vi om navn, telefonnummer og epostadresse og organisasjonen du representerer. Du kan la være å fylle noen av opplysningene. Du kan alternativt kontakte oss via telefon eller epost.

LUFTDESIGNFABRIKKEN AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som du oppgir til oss.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til eddy@luftdesign.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

- Innsyn i egne opplysninger - Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

- Korrigering av personopplysninger - Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

- Sletting av personopplysninger - I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

- Begrensning av behandling av personopplysninger - I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

- Protestere mot en behandling av personopplysninger - Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

- Dataportabilitet - Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

- Du kan klage på vår behandling av personopplysninger - Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernombud.

Det kan være vilkår eller begrensninger på disse rettighetene, og rettighetene til den registrerte avhenger av de spesifikke omstendighetene i behandlingsaktiviteten.

Behandling av personopplysninger

Opplysninger vi mottar via våre skjemaer benyttes til å sende priser og relevant informasjon om det eller de produkter henvendelsen gjelder. Selskapet registreres i vår CRM, men vil ikke bli kontaktet utover ovennevnte info.

Deling av personinformasjon

Vi selger ikke dine personopplysninger eller deler den med en tredjepart.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Vi lagrer analysedata fra Google Analytics i 26 måneder. Dersom du handler fra oss oppbevarer vi all lovpålagt informasjon minst så lenge loven krever.

Selskaper som blir registreres i vår CRM, lagres som et sovende prospekt inntil de eventuelt handler eller retter en ny henvendelse. Om du har mottat tilbud fra oss å ikke ønsker at vi lagrer ditt firmanavn og kontaktinfo i vår crm, kan dette meddeles på eddy@luftdesign.no.

Forandringer i Personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, utgir vi den reviderte personvernerklæringen på denne nettsiden og oppdaterer "Sist oppdatert" datoen øverst i denne personvernerklæringen.