Europeisk kvalitet

Alle våre oppblåsbare produkter produseres i Europa og leveres med høy kvalitet

  • Fd02f13 byggeplasstelt oppblåsbart
  • F3bdfa6 Party telt oppblåsbart
  • Ef4e0fc Produktkopi oppblåsbar 1
  • B4de0c0 scenetak oppblåsbart
  • 87c0ea8 hoppeslott oppblåsbart 2

Må man søke godkjenning for å sette opp et telt?

I utgangspunktet er svaret på dette nei. Ettersom telt er en midlertidig bygning. Spørsmålet blir når et telt blir en permanent bygning.

Som hovedregel sier loven at midlertidige som skal stå mindre enn 2 måneder, kun skal varsles i brevform til kommunen og at man ikke behøver å vente på kommunens samtykke.

Byggeplasser har andre regler

Telt brukt på byggeplass har andre regler, her sier loven at plassering av bygninger, på eller i direkte tilknytning til bygge- og anleggstomt er er unntatt fra søknadsplikt og samtykke (forutsatt at tiltaket ikke plasseres slik at det hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til urimelig ulempe for omgivelsene)

oppblasbare arbeidstelt plasthall byggtelt 18 over hus

Byggeplasstelt, arbeidstelt og lagertelt

Inntil 2 måneder

Anses som tiltak som kun skal varsles i brevform til kommunen. Alle midlertidige eller transportable byggverk som skal stå mindre enn 2 måneder (tivoli, sirkus, markeds og utstillinger). Behøver ikke vente på kommunens samtykke.

Mer enn 2 måneder, mindre enn 2 år

Behandles som søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningslovens §20-2.

Mer enn 2 år

Midlertidige konstruksjoner eller anlegg kan ikke plasseres for lenger tid enn 2 år. Konstruksjoner eller anlegg som skal stå lengere enn 2 år, anses som permanente, og er søknadspliktig etter PBL § 20-1.

På byggeplass

Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt og samtykke .Plassering av bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- og anleggstomt, er unntatt fra søknadsplikt og samtykke. (forutsatt at tiltaket ikke plasseres slik at det hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til urimelig ulempe for omgivelsene).

Kriterier/vilkår

Midlertidige bygninger må ikke plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlige ulemper for omgivelsene, jf. pbl §30-5.

En hall kan ikke kalles et telt

Innholdet i denne bloggen omhandler telt. LuftDesignFabrikken selger oppblåsbare telt. Disse må ikke forveksles med haller, selv om hallene er laget i plast. Er du usikker på om din leverandør selger en hall eller et telt. Spør leverandøren.
Er det en hall, refererer vi til plan og bygningsetaten i Bærum kommune som sier følgende.
«NB! Haller av duk eller folie betraktes som bygning og kan ikke settes opp uten søknad og tillatelse».

Kilder til dette blogg innlegget:
Plan- og bygningsloven
Plan og bygningsetaten i Bærum kommune.

Anbefalte kilder til mer informasjon
Plan- og bygningsloven
Direktoratet for byggkvalitet

Kontakt oss

Kontakt oss på telefon 930 22 542 eller via skjema

Forside og langside oppblasbart byggtelt 9

Byggtelt 9

LuftTeltFabrikken

Bredde 9 m - Høyde 4,5 m

Les mer

Arbeidstelt Plasthall oppblåsbare byggtelt 12

Byggtelt 12

LuftTeltFabrikken

Bredde 12 m - Høyde 6 m

Les mer