Hvordan søke om spillemidler til 3'er fotballbaner

Norges fotball forbund ønsker å legge bedre til rette for treerfotball for å stimulere til god utvikling gjennom riktig aktivitet.

  • Treerfotball bane

Hvordan søke om spillemidler til 3-er fotballbaner

Siden ordningen ble innført av Kulturdepartementet i 2003 har idrettslag kunnet søke om spillemidler til investering i nødvendig utstyr som står på utstyrslista. Fra og med 2016 ble treerfotballbaner lagt inn på denne lista.

Detaljer om årets utstyrsordning, og om hvordan man søker, finner du på NIF sine sider

Norges fotball forbund ønsker å legge bedre til rette for treerfotball for å stimulere til god utvikling gjennom riktig aktivitet.


Smålagsspill i treningsarbeidet er et svært sentralt element i NFFs retningslinjer. For de aller yngste har spillet blitt lettere å forstå ved innføring av treerfotball. Spillet blir artigere for alle når det er mer oversiktlig, og hver enkelt får flere ballberøringer. Når spillformen reduserer kompleksiteten og øker involvering for alle – gir det økt trygghet og flere utfordringer som i sin tur gir trivsel og utvikling. For å optimalisere treerfotball spillformen, ønsker NFF at klubbene finner løsninger for lukkede baner. Det vil si vant, nett eller andre løsninger godkjent for formålet.