Hvordan fungerer en oppblåsbar 3’er fotballbane

Oppblåsbare 3'er fotballbaner scorer meget godt på NFF sine retningslinjer.

  • 3er fotball bane i bruk

Hvordan fungerer en oppblåsbar 3-er fotballbane

Sikkerhet, praktisk bruk, funksjonalitet, mobilitet og plassbehov

NFF oppfordrer i sine «Retningslinjer ved anskaffelse av treerbaner» klubbene til å undersøke banenes egenskaper i forhold til sikkerhet, praktisk bruk, funksjonalitet, mobilitet og plassbehov *.*Kilde NFF - fotball.no
Oppblåsbare 3'er fotballbaner scorer meget godt på NFF sine retningslinjer.

Sikkerhet

Oppblåsbare 3'er fotballbaner sikrer god og trygg ball lek, er enkle å montere.

Selve vantene på våre 3’er baner er i praksis en stor rund pølse med luft. Noe som gir unike fordeler i forhold til sikkerhet. Her er det ingen harde eller skarpe kanter, slik at man unngår at spillerne skader seg ved for eksempel fall mot vantet.

Praktisk bruk

Oppblåsbare 3’er fotball baner har noen unike egenskaper, blant annet er de enkle å montere, faktisk tar det 1 person kun 5 til 10 minutter å montere 1 oppblåsbar 3'er bane.

Vi får tilbakemeldinger fra klubber som ser at denne enkle monteringen gjør at banene kan nyttegjøres oftere, for eksempel på treninger. Noe som gir økt spilleglede og ferdighetsutvikling blant spillerne.

Funksjonalitet

Hensikten med spill 3 mot 3 med vant er å optimaliserer spillformen ved at ballen kontinuerlig holdes i spill, da er spillerne alltid involvert siden ballen aldri er langt. Spillerne vil føle seg mer delaktig og oftere oppleve mestring i 3’er fotball med egnet vant.

Oppblåsbare 3'er fotballbaner er konstruert slik at ballen spretter tilbake når den treffer vantet og sikrer at ballen alltid vil være i spill.

Mobilitet og plassbehov

Nedpakket er en oppblåsbar 3e'r bane under 1 m³ og vil kreve veldig liten lagringsplass. Med sin lave vekt og størrelse er de også lette å flytte på.