Hvordan finansiere en oppblåsbar 3’er fotballbane.

Anskaffelse av utstyr til idrettslag er ofte en betydelig investering for klubbene, men kan det også være en inntektskilde?

  • 715068402
  • 3 er bane fotball 3v3 bane med vant

Hvordan finansiere en oppblåsbar 3’er fotballbane.

Anskaffelse av utstyr til idrettslag er ofte en betydelig investering for klubbene, men kan det også være en inntektskilde?
Oppblåsbare 3’er fotballbaner har tilsammen 45 løpemeter med borrelåsramme for enkel påføring av sponsorlogo, noe som gir dere en mulighet til å tjene penger på deres investering.

45 L PEMETER TIL DINE SPONSORER

En breddeklubb består av mange aktive barn med om lag dobbelt så mange foreldre, en del av disse mammaene og pappaene er kanskje selvstendig næringsdrivende eller jobber med sponsorat eller markedsføring av sin bedrift lokalt.

Dette er kanskje det mest takknemlige stedet å starte for å finansiere en 3’er bane eller to?
I vårt eksempel tar vi følgende utgangspunkt:
Potensielle sponsorer som fotballforeldre og andre lokale bedrifter med engasjement for ditt nærområde og/eller barnefamilier som sin målgruppe, tilbys plass på 3’er fotball banen for 1000* nok per løpe meter med sponsor plass på . Rask hoderegning gir oss da en potensiell inntekt på 45.000 nok per bane, men vi skal legge listen litt lavere i vårt eksempel.

3 er bane med sponsorer

Vi tar utgangspunkt i at vi har 2 baner og at vi per bane får med oss 5 sponsorer som i snitt går inn med 2000 nok, dvs 2 løpemeter sponsorplass i snitt.
Vårt mål er å gå i null med vår investering så fort som mulig.

Kostnader
2 stykk 3’er baner a 32.000 nok = 64.000 nok i innvestering
- spillemidler ca = 21.000**
= 43.000 igjen å finansiere via sponsorerSponsor finansiering
- 5 sponsoer a 2000 nok x 2 baner = 20.000 i sponsor inntekter per år.

Rest finansiering etter 1 år blir da 23.000 nok. Etter 2 år gjenstår det 3.000 nok. Det vil da si at klubben i år 3 går 17.000 nok i pluss på sine 2 oppblåsbare 3’er fotball baner.

*Forutsetninger for regnstykket
1000 nok per løpemeter per sesong
Det følger selvsagt med kostnader på trykk av banner til sponsorene, men denne kostnaden vil utgjøre under 10 % av inntektene i vårt regnestykke, copycat tilbyr ferdig trykte bannere med borelås til ca 100 nok per m².

** Tilskuddssatsen settes til en tredel av utstyrskostnaden, dette forutsetter at det er nok midler tilgjengelig i forhold til antall kvalifiserte søkere i din krets det året du søker. 3’er fotballbaner er på listen over utstyr som er godkjent for å kunne søke spillemidler.

Husk å søke spillermidler.
3’er fotballbaner er på listen over utstyr som er godkjent for å kunne søke spillemidler. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden. Utstyret må være kjøpt inn etter 1. januar det året klubben søker om midler.