Arbeidstelt håndverker

Monteres av 1 mann på 10 minutter

  • Arbeidstelt Håndverkertelt LDF 350
  • 8799566 Håndverkertelt LDF 350 15 lite
  • Arbeidstelt Håndverkertelt LDF 350
  • Arbeidstelt Håndverkertelt LDF 350
  • Detalj lukket vindu arbeidstelt handverker

Arbeidstelt håndverker – a one man show

Gratt arbeidstelt håndverker kort og langside

Oppblåsbare byggtelt finnes i 6 ulike grunnmodelle.

Arbeidstelt håndverker er lillebroren i byggtelt familien. Dette robuste lille teltet brukes primært på mindre jobber. Teltet er så lite og enkelt at det kan monteres av 1 mann alene, altså et ekte håndverkertelt.
.

Handverker sager plank

Dette teltet egner seg godt som kappe/prefabrikkeringsverksted og ekstra lagerplass. Teltet rommer en kappe sag og materialer.

Arbeidstelt håndverker benyttes også til on-site reparasjoner av mindre maskiner og utstyr.

Godt isolert som sine storebrødre gir arbeidstelt håndverker også god beskyttelse mot vind, snø og regn.

Arbeidstelt håndverker brukes også som en back up på byggeplassen eller i arbeidsbilden, i tilfelle behov for lager, reparasjoner eller og raskt dekke inn småjobber skulle oppstå.

Dimensjoner - Arbeidstelt håndverker

Innvendig bredde 3,5 meter – utvendig bredde 4,5 meter
Innvendig høyde 3 meter - utvendig høyde 3,5 meter

Lengder
Arbeidstelt håndverker leveres i moduler på 6 og 9 meters lengde. Modulene kan kobles sammen til ønsket lengde.

Ved å kombinere 6 og 9 meter lange moduler kan teltet bli alle lengder fra og med 6 meter til 1000 meter om det skulle bli behov for det. Ettersom modulene som kobles sammen er 6 og 9 meter lange vil man kunne øke teltet med lengde på 3 og 3 meters intervaller.

Byggtelt sammenkobling av 2 telt moduler

Sammenkobling av 2 moduler

Bildet vider hvordan sammenkoblingen av 2 teltmoduler ser ut.

Så langt du vil

Eksempel 1: Et telt med en 9 og en 6 meter lang modul, kobles sammen til et 15 meterlangt telt.
Eksempel 2: Bytter man ut den 9 meter lange modulen med en 6 meter lang modul, reduseres teltets lengde til 12 meter.
Eksempel 3: Om man heller legger til en 6 meter lang modul til det opprinnelig 15 meter lange teltet, har man forlenget det til et 21 meter langt telt.

12 meter langt telt = 2 stykk 6 meter lange moduler
15 meter langt telt = 1 stykk 9 meter og 1 stykk 6 meter lang modul
30 meter langt telt = 2 stykk 9 meter og 2 stykk 6 meter lange moduler

Med bruk av dette modulsystemet kan Arbeidstelt håndverker også kobles sammen til et langt telt for å dekke inn for eksempel hele jobber hvor byggeprosjektet er langt og smalt.

Produktutvalg oppblåsbare telt

Forside abeidstelt handverker. Port og vinduer lukket

Arbeidstelt håndverker

LuftTeltFabrikken

Bredde 3,5 m - Høyde 3 m

Les mer

Byggtelt 6 modul 9 meter 17

Byggtelt 6

LuftTeltFabrikken

Bredde 6 m - Høyde 3 m

Les mer

Forside og langside oppblasbart byggtelt 9

Byggtelt 9

LuftTeltFabrikken

Bredde 9 m - Høyde 4,5 m

Les mer

Arbeidstelt Plasthall oppblåsbare byggtelt 12

Byggtelt 12

LuftTeltFabrikken

Bredde 12 m - Høyde 6 m

Les mer